Farní osada sv.Vojtěcha v Počaplích

Paměti farní osady sv.Vojtěcha v Počaplích sepsané místním farářem Cyrilem Františkem Kaněrou,vydané léta páně 1900. 

 - Přidán druhý díl
 - Přidán třetí díl

Historie sboru dobrovolných hasičů


Z historie sboru dobrovolných hasičů Travčice

"Národu a vlasti služme, k ochraně bližních se družme"

Datum výstavby domů v osadě Zádušník

Dne 28 června  léta páně 1790 počala se na zádušním poli fary Počapelské stavěti osada ,již byl později dán název Zádušník.Podívejme se, kdy a kdo počal jaký dům  v osadě Zádušník stavěti.

Vojenská střelnice Oleško v Travčickém lese

V Travčickém lese u obce Oleško se nachází dnes již bývalá vojenská střelnice.

Prachovny v okolí Travčic a popis výbuchů ke kterým došlo v r.1945 a 1946

Při stavbě pevnosti Terezín a pro její činnost bylo potřeba zajistit skladovací prostory pro velké množství střelného prachu. Pro jejich výstavbu byla vybrána oblast okolo Travčic.

Historické fotografie

Historie obce Travčice a osady Zádušník na starých fotografiích