Chalupa na návsi číslo 36

 Poměrně dochovalou  podobu do dnešních dnů i přes částečné úpravy měla tato chalupa. Materiál na stavbu byl přivezen ze staré vsi


Byl to trojprostorový  dům komorového typu – (světnice - síň – komora), který má ještě v hloubce své dispozice připojen malý chlév. Od komory je oddělen schodištěm, od sklepa který je situován pod chlévem a je přístupný od zápraží. V zadní části síně kde byla původně černá kuchyň s chlebovou pecí, jejíž těleso bylo vysunuto na sousední parcelu byla sušárna. Z původního patra kde byly sýpky, zůstala zachována část hrázděné konstrukce a pavlače. Přední část patra, nad přízemní světnicí byla později upravena na bydlení. Hrázdění této části patra a dřevěný štít byly později nahrazeny zdivem.

Bohužel, obecní úřad Travčice ani památkový ústav nenašel peníze na rekonstrukci této památky  a tak byla tato původní  chalupa v roce 2009 nenávratně zbořena.
Stavení č.36 od západu
Vjezdová brána č.36 -pohled ze dvora

Chalupa č.36

Poslední smutné okamžiky jedinečné památky