Prachovny v okolí Travčic a popis výbuchů ke kterým došlo v r.1945 a 1946

Při stavbě pevnosti Terezín a pro její činnost bylo potřeba zajistit skladovací prostory pro velké množství střelného prachu. Pro jejich výstavbu byla vybrána oblast okolo Travčic.

Výzbroj pevnosti tvořily jednak ruční palné zbraně, dále dělostřelecká výzbroj a minové nálože. Neméně důležitý byl střelný prach, jehož zásoba musela odpovídat jak množství výzbroje, tak i počtu a rozsahu minových chodeb. 
Prachovna v pevnosti
 Pro jeho uskladnění byla pevnost vybavena značným množstvím skladových prostorů. V dutých bastionech byly umístěny hlavní prachárny, tzv. PULVER  MAGAZINY, na ravelinech a bastionech byly další magazíny na sudy střelného prachu. Uvedené prostory sloužily pro válečné sklady, v nichž se dalo celkem uskladnit na l 426 tun prachu. 
 

Mapka rozmístění prachoven
Pro výcvikové účely byly používány magazíny mírové, tzv. FRIEDENS PULVER MAGAZINY které se začaly v průběhu výstavby pevnosti budovat v Travčickém lese. Celkem byly vybudovány tři skladiště na střelný prach se strážnicí.
Pevnostní funkce Terezína byla zrušena v roce l882. Terezín však zůstal posádkovým městem, neboť stál na významné komunikaci a byly v něm četné kasárny a jiné budovy vhodné pro vojenské účely. Po roce l882 došlo v Terezíně k několika dislokačním změnám z důvodu reorganizací vojenských správních celků. K reorganizaci dělostřeleckých a zbrojních skladů došlo v roce l89l. Z Terezínských dělostřeleckých zbrojních skladů byly vytvořeny poboční sklady depa v Josefově s novým označením: Dělostřelecká zbrojní pobočka depot Terezín. Od roku l9l8 do roku l938 byla v Terezíně dislokována vojenská posádka v nové podobě, mimo jiné ji tvořili dělostřelecký pluk s dělostřeleckou zbrojnicí.
Rozkazem č. l46 ze dne 9. listopadu l9l8 přejímá velitelství zbrojnice, zvané sborové, vrchní oficiál Josef ŠANDERA, určen k tomu rozkazem čís. 6 staničního velitelství v Terezíně. Stává se tak prvním velitelem terezínské zbrojnice po vytvoření ČSR. Den na to, dne l0. listopadu l9l8, složili všichni důstojníci, poddůstojníci a mužstvo sborové zbrojnice přísahu.
V roce l9l8 byla v prosinci Sborová zbrojnice přejmenovaná na Dělostřeleckou zbrojnici.
V roce l9l9 byly rozkazem čís.l k dělostřelecké zbrojnici přiděleny dělostřelecké dílny jako její pododdíl. V roce l920 byla dnem l. dubna zbrojnice výnosem MNO rozdělena na dva samostatné útvary – na zbrojní skladiště a zbrojní dílny. Koncem roku dostala zbrojnice nový název: Československá divizní zbrojnice 3 v Terezíně.
V roce 1928 – deset let po vzniku republiky – byl odeslán poslední vagón francouzského dělového střeliva. Materiál byl převezen do nově vybudovaného muničního skladiště v lese u Trávčic.
V září 1938, po zrušení mobilizace, byl veškerý materiál zbrojnice  nacistickými okupanty ukořistěn a využit pro jejich válečné účely.

Výbuch prachoven
V roce 1945, při skladování zbraní a munice německého zbrojního materiálu, došlo dne 28. července k výbuchu na prachárně č. II.Výbuch poškodil střechy a okna v Travčicích. Dnešní podoba místa výbuchu, kde stojí čistička odpadních vod je na fotografii níže. Strážnice je dnes obydlena.
 Druhý výbuch muničního skladu který následoval po necelém roce v pátek 26.dubna 1946 v 10 hodin 25 minut dopoledne měl již tragičtější následky. To vylétlo do vzduchu skladiště blíže k obci Hrdly zvané dynamitka. Podle svědků to byl krásný jarní slunečný den. Výbuch dynamitky proběhl ve třech silných explozích. Další menší výbuchy následovali v dalších dnech protože sklad i okolí stále hořelo a nikdo prostor pro neustálé výbuchy  nehasil. Výbuchy a tlaková vlna způsobily značné škody na objektech zejména v obcích Hrdly, Bohušovice, kde byly vytlučeny téměř všechny okna a poškozeny střechy domů. V Travčicích bylo poškozeno několik domů ,střech a vytlučená okna. Létající úlomky, granáty všech možných ráží a jiná munice rozházená po okolí se dodnes nachází po lesích i na polích a představují i po několika desetiletích velké riziko. Při výbuchu byli zabiti tři vojáci z toho správce skladu jistý rotmistr nebyl nalezen vůbec. Podle svědka pana Prokeše který sloužil jako řidič ve vojenské nemocnici Terezín byl druhý výbuch tak silný že bylo vidět jak se budova nemocnice stojící nad Terezínem otřásla. 
 Pan Prokeš se dostal i do blízkosti vybuchující dynamitky když vyjeli k místu neštěstí. Jeho popis události, který zaslal městskému úřadu v Terezíně si můžete přečíst.
V roce 1946 byl muniční sklad Travčice jednou ze čtyř částí zbrojnice v Travčickém lese, která patřila ženijní službě v Litoměřicích. Travčický les je i v dnešní době využíván armádou ČR.
Fotografie:
Dobové plány Prachoven a strážnicDobová mapa se zakreslením ohroženého prostoru při výbuchu prachoven.Ve spodní části je zakreslena dynamitka která vybuchla v r.1946 (Friedens dynamit magazin)Dnešní podoba místa kde v roce 1945 vybuchl sklad č.II a strážnice

Dnešní podoba prachovny č.I a strážnice

Dnešní podoba prachovny č.III.a strážnice,dnes v užívání AČR.(fotografie převzata z www.polerecky.cz) 

Popis události z 26 dubna 1946, zaslané panem Prokešem který se účastnil výbuchu z bezprostřední blízkosti