Farní osada sv.Vojtěcha v Počaplích

Paměti farní osady sv.Vojtěcha v Počaplích sepsané místním farářem Cyrilem Františkem Kaněrou,vydané léta páně 1900. 

 - Přidán druhý díl
 - Přidán třetí díl
Předkládám vám k nahlédnutí jedinečnou publikaci kterou se mi podařilo získat o historii zdejší farnosti Počapelské, sepsanou místním farářem Cyrilem Františkem Kaněrou.Tuto publikaci vydal roku 1900 Josef Nohavec z Terezína.Najdete v ní odpovědi na mnoho otázek týkajících se historie zdejší farnosti Počapelské.A protože Travčice patřili pod tuto farnost je zde mnoho zajímavých částí týkajících se Travčic.Publikace je velice obsáhlá a proto vám ji předkládám ve více pdf. souborech.První z nich obsahuje 50 stran a další budou v dohledné době následovat.
Pro zobrazení otevřte prosím knihu

Pro zobrazení druhého dílu,prosím otevřte knihu

Pro zobrazení třetího dílu,prosím otevřte knihu