Osada Zádušníky

28.6.1790 byla založena na pozemku kostela Počapelského neboli Zádušního na přímluvu tehdejšího faráře Počapelského Leandra Schiffra nová ves. Pozemek o výměře 5 jiter,125 sáhů to jest. 11 strychů a 2 věrtele byl rozdělen na místa stavební,každému kdo chtěl sobě postaviti.
Polohorys osady Zádušníky
 28.6.1790 začal první stavěti František Urban pod číslem 10 a Rozina Kekrtová pod číslem 8. Do kasy zádušní platili ročně 2 zlaté.Roku 1791 nákladem záduše postavena první studně pro čísla 8,10,7,11, 12, 6. Náklad na studnu obnášel 38 zlatých 42 krejcarů a majitelé čísel měli 6 let na splacení.
3.1 1791 začal stavět číslo 9 Jakub Karhan.22.3.stavěl Antonín David č.7,Antonín Jirák č.11 a číslo 12 Jan Luber.18.10 Krištof Linke číslo 6.Těchto 7 čísel postavených na zádušním poli se počali nazývat Zádušníky a považovali se za zvláštní ves.
V roce 1849 spojila se obec Zádušníky s obcí Travčice v jednu politickou obec Travčice Zádušníky s ponecháním si svého vlastního jmění.
Zádušník