Památník padlým hrdinům ve světové válce 1914-1918

20. června roku 1922 započalo se stavbou památníku padlým vojínům. Památník tento byl založen spolky místními a to sborem dobrovolných hasičů, družstvo domkářů a malorolníků, jednota sokolská a kroužek divadelních ochotníků.
 Památník jest zhotoven z pískovce Hořického, nahoře na památníku jest lev představující osvobození vlasti z pout Habsburků. U pomníku dole jest panna znázorňující vlast která truchlí nad padlými syny .Lev a panna jsou zhotoveny v sochařské škole v Hořicích , ostatní zhotovil František Tichý, sochař a kameník v Terezíně.
Nahoře pod lvem je nápis :
1914 Těm 1918
Kteří umírajíce svobodu nám křísili

Na těle památníku:

Občane postůj a vzpomínku nám věnuj
Tak jako my vás i vlasti vzpomínali
Když na rozkaz cizáka na cizích bojištích jsme umírali


V podstavci památníku jest uložena skříňka která obsahuje peníze z poslední vlády Habsburků. A sice jedna stokoruna ,pětikoruna, dvoukoruna, dvaceti halíř, dvouhalíř, papírová desetikoruna a dva zlatníky stříbrné. Na památníku se nalézají jména padlých občanů z Travčic a Zádušníku jež padly ve světové válce. 
Z Trávčic

Háček Štěpán z čísla 46.  padl 19.8.1914 -pluk  saperů


Přistoupil Václav z čísla 29, padl 1.11. 1914 -pěší pluk č.42


Vyhnálek Václav z čísla 45 , padl 1.11.1914 - pěší pluk č.42


Kočí Josef z čísla 38 , padl 13.11 - pěší pluk č.42


Baur Václav z čísla 16 , padl 14.11.1914 - pěší pluk č.42


Šimůnek Antonín z čísla 22 padl 17.5 1915 –zeměbrana č.9


Plášil Karel z čísla 8 padl 26.10 1918 – pěší pluk č.74


Černý Rudolf z čísla 26 padl 23.11 1918 – zeměbrana


Mraček Václav z čísla 15 padl 26.11.1918- dělostřelec legionář

Ze Zádušníku

Fišer Václav z čísla 8 padl 5.6.1918 – pluk saperů


Filous Antonín z čísla 2 padl 16.9.1918 – pěší pluk 73


Zavázal František z čísla 11 padl 16.9.1918 dělostřelec


Suchomel Josef z čísla 8 padl 18.9.1918 – zeměbrana č.9


13.srpna 1922 o neděli konala se v Travčicích slavnost odhalení památníku padlým vojínům ve světové válce z Travčic a Zádušníku. Slavnost začala ve dvě hodiny odpoledne. Průvod družiček, legionářů, hasičů, sokolů a místních spolků ubíral se ze statku Václava Tůmy ku památníku. Před památníkem stála stráž  vojenského pěšího pluku č.42 z Terezína. Okolo památníku postaveny květiny. Václav Tůma jako předseda sdružených spolků pro stavbu památníku, přivítal hosty. Po proslovech byly položeny věnce k uctění památky padlým.Účastníků slavnosti bylo 4000 osob.

V roce 1940  v měsíci červnu na rozkaz úřadů byl na památníku padlých omítkou zakryt nápis : „Svobodu nám křísili“ a „Když na rozkaz cizáka na cizích bojištích jsme umírali“ taktéž slovo „legionář“ u jména Václava Mračka.


Hasiči před památníkem


Dnešní podoba Památníku