Travčice po r. 1782V sedmileté válce,hlavně po bitvě u Lovosic objevila se dle tehdejší válečné taktiky nutnost utvořit jisté pevné místo pro skladiště potravin,zásoby a střelivo,jakožto i pro vzdorování postupujícímu nepříteli a sice v okolí mezi Litoměřicemi,Lovosicemi a Budyní,poněvdž silnic tehdá nebylo a veškerá doprava do nitra země České ze strany nepřítele jen po Labi díti se mohla.Po důkladném uvážení a několikerém shlédnutí císařem Josefem II ,přesto že osobně se vyjádřil,že jest mnoho překážek s nimiž se musí počítati aby postavena byla pevnost tam kde stojí Německé Kopisty a Travčice dal dne 10 ledna 1780 rozkaz fortifikačnímu ředitelství v Praze aby přípravné práce se dokončili.Záhy z jara  zavítal sem na rozkaz císaře vojenský ženijní sbor pod vedením generála Pelegrina a vypracovali plány ku stavbě pevnosti  v obvodu Německých Kopist a Travčic.Po schválení plánů bylo obyvatelům obou vesnic oznámeno,že obě vesnice budou zbořeny.Obyvatelé si proto musejí najít nové místo ku stavbě nových vesnic.Po skončeném vykázání místa uložila komise roku 1781 geometru království českého Jiráskovi,aby místa ku stavbě usedlostí jednotlivým občanům vyměřil.
A tak se dne 8 ledna roku 1782 založila se nová obec Travčice. Půdorys obce má tvar kříže, podél jehož hlavního ramene – návsi jsou oboustraně, štítem k návsi, situovány selské usedlosti a chalupnická stavení č. 1-4, 17-21, 24-28, 35-38. Po stranách jižního ramene jsou situovány domky chalupníků a domkářů č. 29-34, v severním ramenu pak čísla 5- 16. Délka návsi činí 17  fortifikačních sáhů, šířka 15. Hloubka parcel je 40 a šířka 20  fortifikačních sáhů. Severní rameno, počínaje od zadních parcel do návsi orientovaných usedlostí kolem nichž vede obecní cestička je dlouhé 60 a jižní rameno pak 30 fortifikačních sáhů. Zhruba uprostřed délek všech ramen byla vždy vyhloubena studna. Nové stavby byly provedeny z kamene, hliněných, na slunci sušených cihel a u patrových domů byla používána i hrázděná konstrukce. Střechy byly sedlové, s hambalkovými krovy se střední vaznicí a kryté slaměnými došky. V nové vsi bylo pojmenování jednotlivých stavení stejné jako ve staré vsi jen čísla popisná se z části změnila.
Č. domu ve staré vsi
Č.domu v nové vsi
Pojmenování jednotlivých stavení
18
1
U Tůmů
4
2
U Vacinů
1
3
U Červenků
23
4
U Viktorinů
5
5
U Mašků
20
6
U Saidlů
7
7
U Tesařů
8
8
U Píchů
32
9
U Pušmanů
10
10
U Šondů
15
11
U Svíčků
13
12
U Fialů
36
13
U Trostrů
14
14
U Krolů
17
15
U Hrušků
16
16
U  Chaloupků
3
17
U Kaňků
6
18
U Borčů
27
19
U Hugů
28
20
U Hrůzů
30
21
U Škodů
9
22
U Hálů
2
23
U Tomšů
25
24
U Stupků
33
25
U Vejlupků
35
26
U Hubšů
37
27
U Kutlů
22
28
U Klapáčků
11
29
U Kovářů
21
30
U Froňků
31
31
U Budinských
12
32
Pastouška
24
33
U Myslivců
34
34
U Hrnčířů
19
35
Hospoda
29
36
U Boudníků
26
37
U Zobalů
38
38
U Houdků

Čísla 1-4, 17, 36, 37, 38                      – Sedlák
Č.2, 6, 18, 19, 20, 22, 26,-30, 32, 35 – Chalupník
Č. 7-14, 21, 23, 24, 25, 31, 33, 34     - Domkář

Mapa z roku 1780-1783 ukazuje již přemístěnou obec,ale ještě bez pevnosti Terezín