Skanzen Zubrnice

V krajinářsky jedinečně umístěné obci Českého středohoří se nacházejí zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech. Návsi vévodící barokní studna z r. 1695 byla převezena ze Střížovic u Ústí nad Labem. Zemědělská usedlost č.p. 61 - roubená patrová budova je částí komplexu staveb připomínající život a práci lidí na hospodářské usedlosti. Vesnický obchod - zděný patrový dům vystavěný v pol. 19. století s expozicí starého vesnického obchodu s mnoha cennými detaily. 
Vodní mlýn
 Vodní mlýn - malý vodní mlýn na horní pohon napájený z Lučního potoka. Vlastní obytný dům je patrová roubená stavba s roubeným přístavkem - mlýnicí.
Nádraží - technická památka postavena k lokální dráze Velké Březno - Úštěk v roce 1890. V roce 1997 byla otevřena expozice staré vesnické školy. V zpřístupněném kostele sv. Maří Magdaleny budou příležitostné výstavy. Nejmladší skanzen v Čechách, jeho základem je stará historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. Pro muzejní účely jsou využity nejhodnotnější stavby středu obce a jejího okolí, které se průběžně doplňují o drobné přenášené objekty. Veřejnosti je zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. 
Zubrnice
 Dále expozice vesnické školy, starého obchodu a kostel s pravidelnými výstavami. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna a nedaleko pod vsí je malé nádraží s muzejní expozicí dopravy. Na bývalé zrušené trati se ve spodním úseku Velké Březno - Zubrnice plánuje občasný muzejní provoz. Opodál proti proudu potoka stojí malý roubený vodní mlýn.

Otevírací doba

Historická vesnice
duben:
10,00 - 17,00, sobota, neděle, svátky
květen-září:
9,00 - 18,00, denně; mimo pondělí
říjen:
10,00 - 16,00, sobota, neděle, svátky
Mlýnské údolí
květen:
9,00 - 18,00, sobota, neděle, svátky
červen-srpen:
9,00 - 18,00, denně; mimo pondělí
ří:
9,00 - 18,00, sobota, neděle, svátky


zdroj:/www.zubrnice.cz/