Světová válka 1914 - 1918 v obci Travčice a Zádušníky

Následkem zavraždění následníka  trůnu Františka Ferdinanda d Este v Sarajevu dne 29 června 1914 byla v naší říši dne 26 července 1914 vyhlášena mobilizace branné moci.

Rozruch způsobený mobilizací a prohlášením císaře "Mým národům"  vypovězením války způsobilo v naší obci všeobecné zděšení. Nával na drahách byl nesmírný,neboť za týden měli být dráhy uzavřeny pro cestující a zboží, sloužit měli pouze k dopravě vojska. Železniční tratě a mosty byli hlídány vojskem. Vyhláškou ze dne 26 července byli povoláni do zbraně všichni do věku 36 roků (částečná mobilizace). Mobilizací nastal velký nedostatek pracovních sil hlavně v zemědělství. Z naší obce nastoupilo 16 mužů. Přez všechny problémy byla všechna úroda z polí sklizena. Lidé si začali dělat zásoby a proto začali ceny plodin stoupat. Pšeničná mouka stoupla ze 44  na 80 haléřů za kilo. Rodiny vojínů povolaných dostali od hejtmanství denně 50 haléřů na osobu. 28 září 1914 dostala naše obec nařízena ubytovat vojsko. Nejprve to byli dvě baterie dělostřelců a po nich dvě setniny pěšího pluku č.42 oddělení strojních pušek. V Zádušníku byli vojíni ubytovaní v číslech: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 22. V Travčicích: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14,1 6, 17, 18, 19, 27, 28, 35, 36, 37, 38.
Již koncem srpna 1915 začali se stavěti ohromné dřevěné baráky pro vílečné zajatce z Ruska a Itálie. Celkem byli vystavěny čtyři velké tábory. Zajatecké tábory byli se širokými ulicemi, kanalizací a elektrickým světlem. Obehnány byli vysokým drátěným plotem. Ve všech táborech bylo přes 45 tisíc zajatců. Ke střežení těchto zajatců bylo naše vojsko ubytováno po okolních vesnicích. Stravování těchto spoust zajatců Ruských a Italských vyžadovalo deně ohromné spousty potravin. Důsledkem toho nastal velký nedostatek potravin a okresní hejtmanství zabavilo veškeré obilí a zavedlo chlebové lístky. 17 září 1915 bylo naší obci nařízeno odevzdat veškeré mosazné hmoždíře které budou vyměněny za železné. Neodevzdali se žádné neboť každý si je uschoval. Vyhláškou ze dne 7 října vyhlásilo se v obci stané právo kůli žhářství v táborech zajatců.