Rychtáři v Travčicích a na Zádušníku

Rychtář  byl představeným vesnické obce. Mezi povinnosti a práva rychtáře patřilo nižší soudnictví ve vsi, správní funkce, zastupoval obec vůči okolí.
 Byl  také reprezentantem vrchnosti.Ručil jí za dodržování povinností a příkazů a vybírání daní, poplatků a úroků.Vyšetřování živelních škod a pohrom, též vyhlašování bonifikace, bez rychtáře býti nemohlo. Rychtář odhadoval a často sám trestal polní pych, dohlížel na polní hospodářství v obci, měl účast při prodeji a koupi statků, při zápisu do gruntovních knih a byl při všech smlouvách a kšaftech, na svatbách a pohřbech. Před rychtářem děly se výsluhy a tresty vykonávány. Působil v záležitostech čeledních, policejních, byl strážcem obecních truhel, obecního jmění, obecních písemností. Odznakem moci a práva bylo rychtářské právo. Byla ním hůl, na český loket dlouhá, pošitá řemínky a pobitá cvočky.  Právo měl rychtář uloženo v koutnici. Při zahájení jednání úředního položil ho na stůl. Kdo udeřen byl rychtářským právem, pozbýval cti. Kdo neposlech pořádníka, pro toho šel rychtář. Vzal košík s právem přes ruku a ,, pouta,, do ruky a průvodu pořádníka, jehož odznakem byla tlustá hůl, kterou po každém vyřízení silně do země udeřil, šli pro něho. Jakmile kdo viděl rychtáře s košíkem a ,, pouty,, a s  ním pořádníka s holí, hleděl utéci, nebo se aspoň skrýti, žert s ním nebyl. Rychtář míval s sebou také bejkovec, kterým prášil, zejména zlodějům kalhoty. Nezbedné chase opět oprašoval bejkovcem záda. Na ženské byla řádná metla. Tím prášil pěkně rozložené sukně.
Hlavní zásadou bylo:,, Co nemůže rychtář a domácí právo srovnati a porovnati, ať dá na kancelář,, . Následkem toho, až do r. 1848 soudila a trestala obec své příslušníky ponejvíce sama. Pouze cizí zloděje a cizí vraždy, zabití, žhářství, násilí a tak, po vyšetření domácím, oznamoval rychtář úředníkům na kancelář.
Dnešní starosta má jen stín rychtářské moci, a stín jeho vážnosti.

Pokud bylo možno vypátrati byli ve starých a nových  Travčicích tito Rychtářové

Roku 1666         Tůma Václav     
Roku 1743         Hubš Krištof
Roku 1756         Keldrich Josef
Roku 1763         Viktorin Matěj
Roku 1776         Salač Antonín
Roku 1779        Strádal Jan – Poslední rychtář ve staré vsi a první v novýchTravčicích               
Roku 1789         Tůma Jan
Roku 1813         Barcal Josef
Roku 1821         Tůma Václav
Roku 1841         Bradáč Václav
Roku 1859         Man Josef
Roku 1869         Strádal Josef
Roku 1882         Veis Josef
Roku 1889         Kočí Josef
Roku 1890         Tůma Václav
Roku 1893         Strádal Josef
Roku 1896         Barcal František
Roku 1906         Tůma Josef
Roku 1909         Paul Josef
Roku 1912         Vocásek  Jaroslav
Roku 1915         Tůma Josef
Roku 1918         Fiala Václav
Roku 1919         Roháč Václav
Roku 1923         Veselý František

V Zádušníkách

Roku  1792        David Antonín           z čísla  7
Roku  1803        Cihla Josef                   z čísla 8
Roku  1815        Hudec František         z čísla 18
Roku  1827        Fišer Josef                   z čísla 7
Roku  1843        Hudec Václav              z čísla 19
Roku  1849        Trostr František          z čísla 7
Roku  1870        Bílek Augustin            z čísla 22
Roku  1890        Rožec Václav              z čísla 20
Roku  1900        Křivan Josef                z čísla 16
Roku  1903        Neuman Josef             z čísla 14
Roku  1906        Filous Jáchym             z čísla 2
Roku  1909        Steiner František        z čísla 7
Roku  1912        Ouštěcký Václav         z čísla 6
Roku 1919         Lamač František         z čísla 18
Roku 1923         Štrach Augustin          z čísla 4
Rychtářské právo používané rychtáři v Trávčicích