Stavba kaple na návsi v Travčicích


Léta páně roku 1840 silný vítr porazil dřevěný sloup na kterém byl zavěšen zvonek. Protože nový sloup nebyl , zvonek se zavěsil na lípu mezi čísla 36 a 37 nežli se jiný sloup sežene. Ale nepřišlo tomu, až když vypukla v Čechách cholera. Tu učinila obec slib , že bude- li ušetřena moru, postaví kapli ke cti Nejsvětější Trojice Boží. Obec byla moru ušetřena a tudíž se občané dali do práce, aniž by si uvědomili že je potřeba úředního povolení. Protože se ujednalo aby  kaple v půli vsi stála zrovna na v místě kde se nachází studnice.19.května 1840 začala se studnice přestavovati.3.června bylo vše hotovo a místo pro stavbu kaple nachystáno. Poté Václav Bradáč vyhotovil plán kaple a 16 června 1842 počalo se stavbou kaple. Také byl požádán  Počapelský  farář o posvěcení základů kaple ve jménu nejsvětější trojice boží a první kámen do základů položil. Druhý kámen položil Václav Bradáč jako místní rychtář. Kaple se dostavěla 11 srpna 1842.Protože kaple mnoho peněz stála vnitřní okrasa se až v roku 1848 dohotovila. Po průtazích byla kaple v neděli 11 listopadu 1851 vysvěcena ku cti a chvále nejsvětější trojice boží.

Kaple na návsi v Travčicích