Léto roku 1942 mohlo být pro obec Travčice a Počaply osudné

 Kdo by si byl kdy pomyslil že v srpnu roku 1942 mohl potkat Travčice a Počaply podobný osud jako v červnu obec Lidice na Kladensku.


V pamětech obce Travčice je o celé události tento zápis.

Dům č.26 v Počaplích
 Dne 12 srpna 1942 byl dopaden německou státní policií (Gestapo) v Počaplích číslo 26 u Anny Kuchařové, dlouho hledaný Josef Filous narozen r.1903 v Zádušníkách č.p 2, otec Jáchym matka Anna rozená Hellerová z Chodovlic pro podvody a špionáž proti Říši. Jmenovaný se zdržoval už od jara u svého otce ve zmíněném domě v Počaplích č.26 a částečně se skrýval v lese na „Večeřátkách“ kde měl v zemi vykopaný úkryt, též se skrýval v žitném poli rolníka Františka Barcala z Travčic, kde rovněž měl v zemi vykopaný úkryt. Několikrát byl spatřen i v Travčicích.
Polní lesík zvaný "Večeřátka"
 Zmíněného dne byl schován u svého otce v Počaplích č. 26 pod kamny ve vykopané díře, která byla přikryta prkny na kterých bylo ještě připraveno jehličí na topení. Když Gestapo přišlo tak ničeho nenalezly, otec pravil, že o něm neví kde jest, že utekl oknem a snad  se v Labi utopil . Následkem toho Německé vojsko z Terezína uzavřelo Počaply a žádný nesměl z vesnice ani do vesnice a začalo se z prohlídkou domů. Prohlíželi se i panáky obilí stojící v polích. Obyvatelé Počapel a Travčic byly svoláni a  mužům nařízeno bylo Josefa Filouse v polích hledati s připomenutím, že když se do 6 hodin ráno Josef Filous nenajde tak dle rozkazu od Oberlandrátu z Kladna budou obě vesnice Počaply a Travčice z povrchu země odklizeny a obyvatelé zastřeleni, jako se stalo s vesnicí Lidice u Kladna. Lze si pomysliti  jaký nastal v obou vesnicích rozruch. Když se v polích Filous nenašel začalo se opět s prohledáváním domů a tu v čísle 26 byla v 10 hodin večer náhodou zpozorována mezera mezi prkny v podlaze Miroslavem Hruškou z Počapel. Po odkrytí prken  byl Josef Filous nalezen. Tak obě vesnice Travčice a Počaply byly zachráněni od rozboření a její obyvatelé od smrti zastřelením.
Josef Filous byl gestapem odveden na malou pevnost v Terezíně a jeho další osud není znám.

Malá pevnost Terezín