Panství Hrdelské

 Panství Hrdly hrálo v historii Travčic vždy podstatnou roli.Pod její panství patřila část starých Travčic.

Ves Hrdly (Heridel) se připomíná roku 993 v zakládací listině Břevnovského Kláštera  kterou kníže Boleslav II obdaroval právě zakládaný klášter a kterému až do roku 1420 patřila. Pak byly v držení světských pánů, roku 1420 patřili Vilému z Konic a Kamýku. Ferdinand I zapsal Hrdly 1546 obci Litoměřické, avšak již po roce byli odňaty a klášteru Břevnovskému navráceny. Léta páně 1620 koupil  Hrdly Václav Vilém z Roupova od Českých stavů. Po Bílé hoře propadlo veškeré Roupovcovo jmění konfiskaci a smlouva ta byla roku 1622 zrušena a Hrdly Břevnovskému klášteru navráceny. Zámek značně utrpěl za první a druhé slezské války. Proto byla v l. 1746 – 1747 buď přestavěn a nebo zcela nově vystavěn jako jednoduchý barokní zámek. Po požáru v r. 1824 byl zámek nepříliš zdařile přestavěn, čímž utrpěla jeho uměleckohistorická hodnota.
Vjezd do zámku

1899

1906

1913

1916

1935

1954
Hrdelští odvedenci 1925