Chalupa na návsi číslo 4

Zajímavý z hlediska stavby byl dům číslo 4 na Travčické návsi, který se do posledních dnů před bouráním ve svém jádru dochoval. 

Zřejmě již od počátku nebo krátce před rokem 1843 měl úhlový půdorys, jehož kratší strana byla orientována do návsi. V této přední části vpravo byla čtvercová místnost, vlevo úzká obdélníková místnost se segmentovou klenbou. Obě místnosti byly spojeny  s dalším čtvercovým prostorem nad síní odkud vedl vchod  do středního traktu domu s obdelníkovým půdorysem, kde byla síň s černou kuchyní a schodištěm do sklepa, zahloubeného pod předchozí druhou místností. Průchod z předchozí  a vchod do další, čtvrté místnosti, rovněž obdélníkového půdorysu se segmentovou klenbou, jsou poněkud nelogicky vedeny při pravé obvodové zdi, kde vyúsťuje otvor již dříve  zbořené pece. Toto křížení komunikace s poměrně špinavým provozem otopného zařízení pece a kouřovodů je nezvyklé a pro běžný život rodiny poměrně nevýhodné.
Tato místnost skrývala ještě dvě nelogičnosti. Z dvorního prostoru tam vedl vchod, který přiléhal k levé příčné zdi a v jehož nadpraží byl zasazen pískovcový kámen s chronogramem, obsaženým v dnes již těžko čitelném nápise „BOZI POMOCI NAKLADEM MW ZALOZENE LP DI“ kde  MW jsou iniciály Matěje Viktorína. 
 Těsně za tímto vchodem však vyúsťovaly schody ze sklepa, zapuštěného vlevo pod místností  jejichž prostor musel nutně znemožnit používání těchto dveří.  Nabízí se sice řešení, že tento vchod byl proražen dodatečně, avšak pak by kámen s nápisem ztratil v ploše zdi svůj smysl neboť datovací nápisy se téměř vždy umisťovaly právě nad vchody.
Jaký zde byl původně  provoz nelze s určitostí zjistit. Víme jen,  že koncem 19 století zde Václav Bradáč ze sousední chalupy č. 3 otevřel hospodu. Poloha místností a jejich propojení připouští možnost, že zadní část domu byla upravena pro potřeby hospody. Čtvrtá místnost pak mohla být výčepem, který měl krátké spojení se sklepem a pátá lokálem. Přední místnosti pak sloužily k bydlení čemuž odpovídá i orientace na jih. Zřejmě současně byl i V. Bradáčem ze strany č.3 proražen nový vchod do sklepa se zachováním původní komunikace do obytné části. Později se provoz přesunul do přední části domu jak tomu bylo v roce 1925 kdy číslo 4 koupil od Bohumila Bradáče Václav Huml. Předchozí majitelé přistavěli ještě z východní strany další místnost kde zřídili obchod. Poslední stavební fází bylo přistavění místnosti ze západní strany.
Tento dům byl zbourán v roce 1978 a také v tomto roce byl ve zdi nalezen Travčický poklad.Bourání domu