Obec Nučničky

Obec Nučničky  a Travčice spojuje v dnešní době především společná správa obou obcí.

Obec Nučničky leží na levém břehu řeky Labe, v rovinaté krajině. První zmínkou o existenci obce je ve 12.století. z nálezů vykopávek  je patrná existence vsi daleko před touto první oficiální zmínkou (už v polovině 1.tisíciletí) .Ves v blízkosti řeky bývala často vyplavována, proto byla přestěhována do částečně vyšší polohy, odpovídající zhruba dnešní lokalizaci. V letech 1848 – 1850 patřily Nučničky k politické obci Travčice . V roce 1887 byla v obci postavena kaple a zasvěcena sv. Anně. První živnosti vznikaly koncem 17. století. Podle povolání obyvatel byli v obci rybáři a voraři, majitelé pozemků byli zemědělci, kteří pěstovali obilí, zeleninu a ovoce, od roku 1880 pak začali pěstovat i cukrovku, chmel a okurky. V 19. Století byl zrušen chov ovcí. V roce 1885 vznikla v obci kovárna, 1895 první obchod se smíšeným zbožím, v roce 1897 druhý hostinec (první před 200 lety v roce 1696). Po okupaci v roce 1938 byly Nučničky pohraniční obcí
1908

1908

1929

1908