Vojenská střelnice Oleško v Travčickém lese

V Travčickém lese u obce Oleško se nachází dnes již bývalá vojenská střelnice.Oleško náves 1932
Tato střelnice,která sloužila vojsku k výcviku od dob výstavby pevnosti Terezín do konce devadesátých let minulého století kdy došlo ke zrušení vojenské posádky v Terezíně a tím i ke zrušení střelnice v Travčickém lese. V pamětech místních lidí jsou dvě příhody které se v Olešku a na přilehlé vojenské střelnici odehráli a tragicky zasáhli do osudu obyvatel Oleška a Travčic. 
Oleško 1908
 Nejprve se přenesme do roku 1934 konkrétně  do letního dne 28.června,kdy se jistý Vacek z obce Oleško rozhodl vykopat studnu u vojenské střelnice. Na hloubení studně byl najat studnař Hotový z Travčic č.p 39. Hloubení studně probíhalo dobře až do hlouby 14 metrů kde v půdě jílovité přišlo mu náhle nevolno.Vylezl proto ven ze studně a místo něj vlezl dolu do studny dělník Máslo z Oleška. Tento ovšem než mohl vůbec začít kopat padl ve studni mrtev. Přivoláni na pomoc byli dva vojíni z blízké vojenské střelnice kteří vlezli bez rozmyslu do studny na pomoc a zůstali ve studni též bez známek života. Ku pomoci byli proto přivoláni hasiči z Terezína k vytažení mrtvých.Též hasič ač měl plynovou masku padl ve studni do bezvědomí,ale naštěstí měl kolem pasu uvázané lano a proto mohl být včas vytažen.Jen přes úsilí přivolaného lékaře byl přiveden k životu a odvezen do vojenské nemocnice v Terezíně.K vytažení tří mrtvých museli být povoláni hasiči z chemické továrny v Ústí nad Labem,kteří byli vybaveni důkladnými plynovými maskami.
Dle úředního šeření byli na místě tragédie tři mrtví-dva vojíni a jeden dělník otráveni jedovatými plyny bahenními nalézajícími se v zemi neboť na místě byli dříve bažiny.


Další tragedie vyloženě zbytečná která zasáhla rodinu z Travčic se stala na vojenské střelnici u Oleška 7.5. léta páně 1936.O této tragické události je v pamětních knihách pouze toto:
Dne 7.5.1936 byl v prostoru vojenské střelnice zastřelen četnickou hlídkou z Doksan mladiství Jaroslav Háček z Travčic č.p.49, který byl hlídkou přistižen v prostoru vojenské střelnice při kopání vystřelených kulek.Na vyzvání četnické hlídky nezůstal stát a dal se na útěk.Byl proto jedním z četníků zastřelen.
Vojenská střelnice Oleško 1916
Vojenská střelnice Oleško