Datum výstavby domů v osadě Zádušník

Dne 28 června  léta páně 1790 počala se na zádušním poli fary Počapelské stavěti osada ,již byl později dán název Zádušník.Podívejme se, kdy a kdo počal jaký dům  v osadě Zádušník stavěti.

Číslo.DOMU

ROK
DEN
JMÉNO  STAVITELE
10
1790
28.června
František Urban
8
1790
28.června
Rozina Kekrtová
9
1791
3.ledna
Jakub Karhan
7
1791
22.března
Antonín David
11
1791
22.března
Antonín Jirák
12
1791
22.března
Jan Luber
6
1791
18..října
Krištof Linke
5
1792
15. listopadu
Josef Luber
13
1793
27. února
Josef Heldrych
18
1794
6.září
Josef Kekrt
14
1796
25.dubna
Antonín Lukáš
15
1797
15.března
Jan Stehlík
16
1798
27.února
Josef Dingr
4
1798
5.června
Tomáš Kouba
20
1798
10 července
Václav Vomáčka
2
1798
14.července
Kristian Jungkurst
1
1798
16 července
Václav Rosa
21
1798
13.srpna
Jan Přibyl
17
1798
20.září
Josef Kohout
19
1799
10.Května
František Hudec
3
1799
7.června
Jan Kubeš
22
1800
21.dubna
Václav Hrůza


Stavba studní na Zádušníku

1791     nákladem záduše byla postavena první studna pro čísla 8,10,7,11,12 a 6.Tato studna stojí polovic na gruntě Václava Strupa z Počáp a polovic na gruntě zádušním. Náklad  na studnu obnášel 38 zlatých a 45 krejcarů, kteroužto sumu majitelé těchto čísel za 6  let měli zaplatiti.

1795     Stavěla se druhá studna nákladem záduše která stála 43 zlatých a 52 krejcarů. Tato studna sloužila číslům 5,13,14,15,16,17 a 18.Držitelé těchto čísel měli platiti ročně 47 krejcarů do kasy  zádušní kostela Počapelského.

1800     Stavěla se třetí studna nákladem záduše pro čísla 1,2,3,4,19 20 a 21, která stála 43 zlatých a 52 krejcarů. Držitelé těchto čísel měli platiti každý rok po dobu 8 let 47 krejcarů. Téhož roku stavěla se čtvrtá studna nákladem Václava Hrůzy

1801     Poněvadž Kristian Jungkurst celou novou studnu která je na Zádušníku již pátá pro svou  chalupu č.2 svým nákladem postavil, pro čež také číslo 2 zcela odpadá od třetí  studny tak, že na budoucí časy vlastní zůstane, budou čísla 1,3,4,19,20 a 21 platit od roku 1802 do roku 1807 každoročně každý 55 krejcarů.
 
Polohorys Osady Zádušník