Historie sboru dobrovolných hasičů


Z historie sboru dobrovolných hasičů Travčice

"Národu a vlasti služme, k ochraně bližních se družme"


V duchu tohoto hesla byl v naší obci v roce 1896 ustaven sbor dobrovolných hasičů Travčice. Podle dostupných informací, byl prvním velitelem zvolen přítel Barcal František.
Kronika hasičská se začala psát o něco později, přesněji řečeno v roce 1922. V té době čítal sbor 28 členů činných a 13 přispívajících a předsedou byl František Barcal. Aby byl hasičský sbor schopen plnit úkoly, ke kterým byl ustanoven, bylo třeba zajistit technické vybavení tj. zakoupit motorovou stříkačku. Výbor tento úmysl projednal a schválil na své schůzi v únoru roku 1923 a o rok později byla stříkačka zakoupena. V prosincových volbách 1924 byl předsedou zvolen přítel František Barcal a velitelem přítel Rožec Václav čp. 47. Ve funkcích předsedy a velitele se pak vždy po několika letech střídali členové hasičského sboru. V kronice jsou uváděna jména Barcal František, Rožec Václav, Strádal Jaroslav, Hájek Antonín a jiní. Činnost sboru spočívala zejména v tom, že byla každoročně svolána valná hromada, na které se zhodnotila činnost sboru za uplynulý rok. Sbor dobrovolných hasičů pořádá od dob svého založení také tradiční hasičský ples. Tato tradice je dochována dodnes.
Technické vybavení sboru odpovídalo vždy době a v roce 1941 bylo výborem schváleno zakoupení nové, na tu dobu moderní a výkonné stříkačky a 300 m hadic. Po druhé sv. válce se začala psát nová kapitola dějin sboru dobrovolných hasičů. V roce 1949 byla na návsi vyhloubena nová studna, která sloužila činnosti v obci.. V roce 1969 zakoupil tehdejší MNV Travčice novou požární stříkačku, která byla na technické úrovni té doby. V roce 1971 byla zahájena adaptace prostor v čp. 5 na hasičskou zbrojnici. Nikdo netušil, že z hlediska historického pohledu se v krátké době bude hasičská technika stěhovat zpět do původních prostor nad kapličkou na návsi. Členové sboru dobrovolných hasičů se významnou měrou posíleli také na výstavbě kulturního domu v obci a velká část členů se stala dobrovolnými dárci krve. V jejich řadách je nejméně 10 členů držitelem zlaté plakety mudr. Jánského, 17 držitelů stříbrné plakety a 22 členů má bronzovou plaketu.

 Historické fotografie sboru hasičů zobrazíte otevřením obrázku

Požáry v Obci Travčice a osady Zádušník

1839 vyhořelo na Zádušníku číslo popisné 19 Václav Hudce


1861 vyhořelo na Zádušníku číslo popisné 20 Václava Rožce


1862 vyhořelo na Zádušníku číslo popisné 21 Josefa Šrámka


1866 vyhořelo na Zádušníku číslo popisné 21 – Již podruhé


17.7.1875 vypukl požár v Travčicích v domě číslo 19 a současně vyhořela i čísla 17 a 18.


1870 vyhořelo na Zádušníku číslo popisné 16


1883 vyhořelo na Zádušníku číslo popisné 1


22.10.1907 vyhořelo na Zádušníku číslo popisné 5. Františka Krcha, při němž došlo k udušení jeho tří dětí.


15.8.1908 o deváté hodině večer udeřil blesk do domu číslo 10 Františka Dudy,celý domek vyhořel


6.9.1940 o půl druhé odpoledne vypukl obrovský požár v Travčicích v čísle popisném 36 majitel Václav         Tůma. Hořet začala stodola s uskladněným obilím a senem. Na hašení požáru se podílely hasiči z Travčic, Počapel, Terezína a Roudnice nad Labem. která účinně zasáhla s motorovou stříkačkou, kterou čerpala voda z obecní louže u čísla 38. Při hašení požáru pomáhala též četa říšských jezdců z Terezína a internovaní političtí vězni z malé pevnosti Terezín. Úsilím všech se požár omezil jen na stodolu a střechu přilehlého chléva. Ještě týden po požáru odklízely vězňové snopy obilí které stále doutnalo. Jak oheň vznikl nedalo se vypátrati, ačkoliv sám Oberlandrát z Mělníka řídil vyšetřování.


1959 v lednu došlo k požáru stodol u čp. 1, které byli součástí tehdejšího JZD

Zde si můžete prohlédnout video z oslav 100 let založení místního hasičského sboru konané v roce 1996